HATTUŞA
hattusa
Günümüzden 5 bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan Boğazkale’de, ilk organize devleti kuran Hititlerin, ilk başkenti Hattuşa bulunmaktadır.

Hattuşa Anadolu’nun kalbinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Kültür ve Bilim Kuruluşu UNESCO listesinde, bugün milyonlarca turist çeken Venedik, Şam, Kudüs, Toledo ve Roma gibi büyük tarihi kentlerin arasında 176. sırada kayıtlıdır.

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınmış ülkemizdeki 9 değerden biridir. Bölge 1988 yılında Tarihi Milli Parklar statüsüne alınmıştır.

Bugüne kadar bulunmuş olan 31.519 adet çivi yazılı tablet halen İstanbul’ daki Müzeler (Eski Şark Eserleri Müzesi, Arkeoloji Müzesi), Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Çorum ve Boğazkale Müzelerinde korunmaktadır.

Akadça ve Hititçe olan Boğazkale tabletleri, bir devlet arşivi belgeleri olarak kanunlar, antlaşmalar ve yazışmaların yanısıra dini ve edebi metinlerden oluşmaktadır.

Boğazkale ilçesi İç Anadolu bölgesinin orta Kızılırmak bölgesinde yer alan 254 km2’ lik bir alana sahiptir. İlçenin doğusunda Alaca ilçesi, kuzey ve kuzeybatısında Sungurlu ilçesi, güneyinde Yozgat ili yer alır.

Boğazkale ilçesine bağlı iki Belde, on iki köy ve bir mezra mevcuttur.

İlçe merkezinin nüfusu 2000 olup köylerle birlikte toplam nüfus 8184‘ tür. Boğazkale ilçesi daha önceleri köy iken 1967 yılında kasaba olmuş, 1987 yılında da 3392 sayılı 103 ilçe kurulması hakkındaki kanunla ilçe olmuş ve 28.11.1988 yılında da resmi kurum ve kuruluşlarıyla faaliyete geçmiştir.

KAYNAK : http://www.hattuscha.de/
NOT : Bu sayfadaki bilgi ve resimler, Hattuşada Arkeolojik kazı çalışmaları yapmakta olan Alman Arkeoloji Enstitüsünden Dr. Jurgen SEHEER tarafından hazırlanan web sitesinden faydalanılmıştır.